Recent Posts From All Categories

Bwrlwm Bro Dyffryn Aman 2019

Ar Ddydd Sul Mehefin 17eg cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul cylch Dyffryn...

Clwb Gwyliau’r Pasg (Penygroes)

Cafodd rhai o blant ardal Penygroes a’r cylch amser wrth eu bodd ar...

Clwb Gwyliau Pontyberem

Yn ystod hanner tymor Chwefror cynhaliwyd clwb gwyliau yn Neuadd Pontyberem...

Chwaraeon 2019

Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr...

Joio Gyda Iesu 2018

Eleni, cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C. sef “Joio Gyda Iesu”, yng...