Recent Posts From All Categories

Clwb Gwyliau Pontyberem

Yn ystod hanner tymor Chwefror cynhaliwyd clwb gwyliau yn Neuadd Pontyberem...

Chwaraeon 2019

Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr...

Joio Gyda Iesu 2018

Eleni, cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C. sef “Joio Gyda Iesu”, yng...

Taith Stori’r Mis 2018

Mae tymor yr Hydref yn adeg pan rwyf ar gael i ymweld ag eglwysi ac i arwain...

Mabolgampau 2018

Un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol y flwyddyn i nifer o Ysgolion Sul a...