Recent Posts From All Categories

Joio Gyda Iesu 2017

Eleni, am y tro cyntaf fe wnaeth oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda...

Taith Sori’r Mis 2017

Mae misoedd Hydref a Thachwedd yn adegau pan rwyf ar daith o gwmpas eglwysi...

Mabolgampau Dan Do 2017

Daeth blwyddyn arall o weithgareddau ar gyfer Ysgolion Sul a chlybiau...

Bwrlwm Bro Llangadog A’r Cylch

Ar ddydd Sul Mehefin 18fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro’r Ysgolion Sul yn Neuadd...

Bwrlwm Bro Caerfyrddin A’r Cylch

Ar Ddydd Sul Mehefin 11ain cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Caerfyrddin...