Recent Posts From All Categories

Clwb Gwyliau Caerfyrddin

Cafodd rhai o blant ardal Caerfyrddin amser wrth eu bodd yn ystod hanner...

Cwpan Her Penfro – Myrddin 2018

Mae cwpan her Penfro – Myrddin yn gystadleuaeth flynyddol rhwng buddugwyr...

Chwaraeon 2018

Ar ddydd Sadwrn Ionawr 20fed yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin cynhaliwyd...

Joio Gyda Iesu 2017

Eleni, am y tro cyntaf fe wnaeth oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda...

Taith Sori’r Mis 2017

Mae misoedd Hydref a Thachwedd yn adegau pan rwyf ar daith o gwmpas eglwysi...