Recent Posts From All Categories

Parti Blwyddyn Newydd MIC

Helo Pawb a chroeso i parti blwyddyn newydd MIC! Dyma fideo bach gyda...

Taith Stori’r Mis 2!

Mae’r ail bennod o ‘Taith Stori’r Mis’ yma ac nid...

Taith Stori’r Mis!

Helo Pawb a chroeso i Taith Stori’r Mis! Set o 2 fideo yw Taith...

Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020   Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau...

Joio Gyda Iesu 2019

Cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda Iesu” yng Nghapel...