Recent Posts From All Categories

Clwb Gwyliau Llangennech

Yn ystod hanner tymor Chwefror trefnwyd clwb gwyliau Cristnogol yn Ysgol Iau...

Chwaraeon 2017

Ar ddydd Sadwrn Ionawr 28ain yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin cynhaliwyd...

Noson Hwyl I Bobl Ifanc

C.I.C. Ar Daith Arbrawf newydd yng nghalendr gweithgareddau M.I.C. oedd...

Joio Gyda Iesu2016

Ar brynhawn Sul Tachwedd 6ed cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C. –...

Taith Stori’r Mis 2016

Mae tymor yr Hydref yn adeg pan rwyf ar gael i ymweld ag eglwysi ac i arwain...