Recent Posts From All Categories

Taith Stori’r Mis!

Helo Pawb a chroeso i Taith Stori’r Mis! Set o 2 fideo yw Taith...

Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020   Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau...

Joio Gyda Iesu 2019

Cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda Iesu” yng Nghapel...

Taith Stori’r Mis 2019

Ers nifer o flynyddoedd bellach, mae’r Suliau yn ystod Hydref a Thachwedd...

Tanio’r Fflam 2019

Oedfa ar gyfer plant ac ieuenctid capeli ardaloedd San Clêr, Bancyfelin,...