Parti Blwyddyn Newydd MIC

Helo Pawb a chroeso i parti blwyddyn newydd MIC! Dyma fideo bach gyda lot o gemau, hwyl, crefft a hanes o’r Beibl yn edrych ar yr blwyddyn newydd. Diolch am wylio a mwynhewch!

Read More

Taith Stori’r Mis 2!

Mae’r ail bennod o ‘Taith Stori’r Mis’ yma ac nid yw’n un i golli allan arno! Yn yr fideo yma mae yna gemau, crefft, gweithgareddau ac sianlens i chi trio adre! Hefyd bydd ni’n edrych i fewn i sut gallwn ni ymateb bod Iesu, fab Duw, wedi dod i achub yr byd. Diolch am wylio!  

Read More

Taith Stori’r Mis!

Helo Pawb a chroeso i Taith Stori’r Mis! Set o 2 fideo yw Taith Stori’r Mis, lle bydd gemau, gweithgareddau, crefft a hyd yn oed cystadlaethau gyda siawns o ennill gwobr! Byddwn hefyd yn edrych ar wir ystyr y Nadolig ac yn archwilio sut yr addawyd Duw Iesu yn achubwr y byd. Mi fydd yr ail ar gael ar Ragfyr 6ed. Dyma’r fideo gyntaf, Diolch am wylio!    

Read More
Chwarareon 2020
Ion21

Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020   Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr yw’r cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd. Cynhaliwyd y cystadlaethau eleni yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn 18fed o Ionawr. Cymerodd 19 o dimau bywiog a brwdfrydig ran yn y gystadleuaeth. Ffordd ddelfrydol felly i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol yn y Sir. Dyma’r...

Read More

Croeso

Croeso i wefan Menter Ieuenctid Cristnogol sir Gâr, neu M.I.C. fel mae pawb yn ei galw. Sefydlwyd M.I.C. ym mis Medi 2009 i gydweithio gydag eglwysi sir Gaerfyrddin er mwyn hyrwyddo gwaith a thystiolaeth yr efengyl ymhlith plant ac ieuenctid. Mae M.I.C. yn ymdrechu i wneud hyn mewn ffyrdd cyfoes a pherthnasol ar gyfer ein hoes. Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C. for short) is an interdenominational initiative supported by the...

Read More