Taith Stori’r Mis!

Helo Pawb a chroeso i Taith Stori’r Mis! Set o 2 fideo yw Taith Stori’r Mis, lle bydd gemau, gweithgareddau, crefft a hyd yn oed cystadlaethau gyda siawns o ennill gwobr! Byddwn hefyd yn edrych ar wir ystyr y Nadolig ac yn archwilio sut yr addawyd Duw Iesu yn achubwr y byd. Mi fydd yr ail ar gael ar Ragfyr 6ed. Dyma’r fideo gyntaf, Diolch am wylio!    

Read More
Chwarareon 2020
Ion21

Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020   Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr yw’r cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd. Cynhaliwyd y cystadlaethau eleni yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn 18fed o Ionawr. Cymerodd 19 o dimau bywiog a brwdfrydig ran yn y gystadleuaeth. Ffordd ddelfrydol felly i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol yn y Sir. Dyma’r...

Read More

Croeso

Croeso i wefan Menter Ieuenctid Cristnogol sir Gâr, neu M.I.C. fel mae pawb yn ei galw. Sefydlwyd M.I.C. ym mis Medi 2009 i gydweithio gydag eglwysi sir Gaerfyrddin er mwyn hyrwyddo gwaith a thystiolaeth yr efengyl ymhlith plant ac ieuenctid. Mae M.I.C. yn ymdrechu i wneud hyn mewn ffyrdd cyfoes a pherthnasol ar gyfer ein hoes. Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C. for short) is an interdenominational initiative supported by the...

Read More

Welcome

Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C. for short) is an interdenominational initiative supported by the Baptist, Presbyterian and Welsh Congregational churches of Carmarthenshire with the aim of propagating the gospel of Jesus Christ among children and young people. M.I.C. endeavours to accomplish this by organising a wide variety of activities which include sporting events such as indoor football, netball and athletics, but also...

Read More