Taith Stori’r Mis 2018
Hyd12

Taith Stori’r Mis 2018

Mae tymor yr Hydref yn adeg pan rwyf ar gael i ymweld ag eglwysi ac i arwain oedfaon teuluol. Mae bob amser yn fraint i gael cwrdd gyda phlant ac ieuenctid yn eu cynefin ac i rannu ganddynt mewn ffordd hwyl y newyddion da am Iesu Grist. Eleni buom yn edrych ar hanes y groes o safbwynt y ddau droseddwr a ddienyddiwyd ar yr un adeg â Iesu. Trwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau gweledol a gyda chymorth plant o’r gynulleidfa y nod oedd...

Read More
Mabolgampau 2018
Gor20

Mabolgampau 2018

Un o brif ddigwyddiadau cymdeithasol y flwyddyn i nifer o Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin yw’r mabolgampau blynyddol. Unwaith eto eleni daeth cannoedd ynghyd i gefnogi’r fenter hon sy’n creu llawer o gyffro ac sy’n rhoi pleser o’r mwyaf i blant a phobl ifanc o bob oed.  Yn dilyn rowndiau rhagbrofol ar gyfer eglwysi dwyrain a gorllewin y sir, cynhaliwyd y rowndiau terfynol yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Gyda’r...

Read More
Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch
Meh27

Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch

Ar Ddydd Sul Mehefin 17eg cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Llangadog a’r cylch yng Nghanolfan Cymdeithasol a’r cylch. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgol Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd. Roedd y thema yn seiliedig ar ddameg y ddafad a fu ar goll. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y...

Read More
Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch
Meh13

Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch

Ar Ddydd Sul Mehefin 10fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Cwm Gwendraeth a’r cylch yn Neuadd Bethesda, Tymbl. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgol Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd. Roedd y thema yn seiliedig ar ddameg y ddafad a fu ar goll. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant. Dysgwyd...

Read More
Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch
Mai22

Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch

Ar Ddydd Sul Mai 20fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul cylch Caerfyrddin yn Ysgol Y Dderwen. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgol Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd. Roedd y thema yn seiliedig ar ddameg y ddafad a fu ar goll. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant. Dysgwyd ein bod ni gyd fel...

Read More