Bwrlwm Bro Caerfyrddin A’r Cylch

Ar Ddydd Sul Mehefin 11ain cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Caerfyrddin a’r cylch yn Yr Atom a daeth tyrfa niferus ynghyd. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgolion Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.

Roedd y thema yn seiliedig ar yr hanes a geir yn Mathew 8 am Iesu yn iachau gwas y milwr pwysig. Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau a gemau daeth yr hanes yn fyw ym mhrofiad y plant. Dysgwyd beth yw gwir ystyr “ffydd” a chyn ymadael bu’r plant yn brysur yn gwneud gwaith crefft yn seiliedig ar adnod o Salm 31: “Dw i’n dy drystio di O Arglwydd.”

Y nod oedd gwneud yr Ysgol Sul yn achlysur llawn hwyl, heb golli golwg ar y prif bwrpas o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw.

Cliciwch ar lun er mwyn chwyddo ei faint ac yna sgroliwch o un llun i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On