Bwrlwm Bro Cylch Dyffryn Aman

Ar Ddydd Sul Mai 13eg cynhaliwyd Bwrlwm Bro’r Ysgolion Sul yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Prif bwrpas yr achlysur oedd calonogi a sbarduno gwaith yr Ysgol Sul trwy roi cyfle llawn hwyl i blant ddysgu a chymdeithasu yng nghwmni ei gilydd.

Roedd y thema yn seiliedig ar ddameg y ddafad a fu ar goll. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant. Dysgwyd ein bod ni gyd fel defaid yn mynd ar hyd ffordd ein hunain, gan grwydro i ffwrdd wrth Dduw. Ond y newyddion da a ddaeth allan o’r ddameg yw bod Iesu y Bugail Da, a fu farw dros ei ddefaid, yn ein caru ac yn chwilio amdanom i’n dwyn yn ôl i gorlan Duw.

Y nod oedd gwneud yr Ysgol Sul yn achlysur llawn hwyl, heb golli golwg ar y prif bwrpas o gyflwyno efengyl Iesu Grist mewn ffordd syml, ddealladwy a pherthnasol ar gyfer heddiw.

Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

 

 

Author: nigel

Share This Post On