Parti Pancws!
Chw11

Parti Pancws!

Helo Pawb a croeso i Parti Pancws! Rwy’n gyffrous iawn i gyhoeddi digwyddiad nesaf MIC a fydd yn glwb 45 munud ar Zoom. Bydd y clwb yn cael ei gynnal ar 16eg o Chwefror 2021 (diwrnod Pancws) a bydd yn cynnwys gemau, gweithgareddau a neges fer o’r Beibl. Mae’r digwyddiad ar gyfer plant ysgol Gynradd blynyddoedd 3-6. Oherwydd bod y digwyddiad ar Zoom gofynnwn ichi gofrestru’ch plentyn i’r digwyddiad er mwyn cadw...

Read More

Parti Blwyddyn Newydd MIC

Helo Pawb a chroeso i parti blwyddyn newydd MIC! Dyma fideo bach gyda lot o gemau, hwyl, crefft a hanes o’r Beibl yn edrych ar yr blwyddyn newydd. Diolch am wylio a mwynhewch!

Read More

Taith Stori’r Mis 2!

Mae’r ail bennod o ‘Taith Stori’r Mis’ yma ac nid yw’n un i golli allan arno! Yn yr fideo yma mae yna gemau, crefft, gweithgareddau ac sianlens i chi trio adre! Hefyd bydd ni’n edrych i fewn i sut gallwn ni ymateb bod Iesu, fab Duw, wedi dod i achub yr byd. Diolch am wylio!  

Read More

Taith Stori’r Mis!

Helo Pawb a chroeso i Taith Stori’r Mis! Set o 2 fideo yw Taith Stori’r Mis, lle bydd gemau, gweithgareddau, crefft a hyd yn oed cystadlaethau gyda siawns o ennill gwobr! Byddwn hefyd yn edrych ar wir ystyr y Nadolig ac yn archwilio sut yr addawyd Duw Iesu yn achubwr y byd. Mi fydd yr ail ar gael ar Ragfyr 6ed. Dyma’r fideo gyntaf, Diolch am wylio!    

Read More
Chwarareon 2020
Ion21

Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020   Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr yw’r cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd. Cynhaliwyd y cystadlaethau eleni yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn 18fed o Ionawr. Cymerodd 19 o dimau bywiog a brwdfrydig ran yn y gystadleuaeth. Ffordd ddelfrydol felly i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol yn y Sir. Dyma’r...

Read More
Joio Gyda Iesu 2019
Tach15

Joio Gyda Iesu 2019

Cynhaliwyd oedfa flynyddol M.I.C., sef “Joio Gyda Iesu” yng Nghapel Seion, Drefach ar brynhawn Sul Tachwedd 3ydd. Daeth tyrfa niferus ynghyd, ac roedd yn bleser i weld  y llofft a’r llawr bron yn llawn. Arweiniwyd yr addoliad yn fywiog a hwylus gyda Marie Seymour yn cyfeilio, Aled Mainwaring yn chwarae’r gitâr a Wayne Griffiths ar y drymiau.  Cymerwyd rhan gan aelodau ifanc o Ysgolion Sul y cylch a bu côr Ysgol Drefach yn canu dwy gân...

Read More