Prynhawn ar y traeth!
Mai12

Prynhawn ar y traeth!

Mae’r haul yn tywynnu ac mae’r dŵr yn cynhesu felly dyma’r amser perffaith i fod ar y traeth. Dyna pam rwy’n falch o ddweud y bydd ein digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal wyneb i wyneb ar draeth Pembrey!   Mae ‘Prynhawn ar y traeth’ yn union fel beth sy’n cael ei ddweud ar y fflyer; 2 awr o hwyl a gemau ar y traeth i blant oed ysgol gynradd, gyda neges byr o’r Beibl a chystadleuaeth adeiladu...

Read More
Parti Pasg 2
Ebr06

Parti Pasg 2

Helo Pawb a croeso i Parti Pasg 2 Clwb Myrddin! Rwy’n gyffrous iawn i gyhoeddi digwyddiad nesaf MIC a fydd yn glwb 45 munud ar Zoom. Bydd y clwb yn cael ei gynnal ar 16eg o Ebrill 2021 a bydd yn cynnwys gemau, gweithgareddau a neges fer o’r Beibl. Mae’r digwyddiad ar gyfer plant ysgol Gynradd blynyddoedd 3-6. Oherwydd bod y digwyddiad ar Zoom gofynnwn ichi gofrestru’ch plentyn i’r digwyddiad er mwyn cadw manylion...

Read More
Parti Pasg Clwb Myrddin
Maw19

Parti Pasg Clwb Myrddin

Helo Pawb a croeso i Parti Pasg Clwb Myrddin! Rwy’n gyffrous iawn i gyhoeddi digwyddiad nesaf MIC a fydd yn glwb 45 munud ar Zoom. Bydd y clwb yn cael ei gynnal ar 02il o Ebrill 2021 (Dydd Gwener Y Groglith) a bydd yn cynnwys gemau, gweithgareddau a neges fer o’r Beibl. Mae’r digwyddiad ar gyfer plant ysgol Gynradd blynyddoedd 3-6. Oherwydd bod y digwyddiad ar Zoom gofynnwn ichi gofrestru’ch plentyn i’r digwyddiad er...

Read More
Parti Trwyn Coch
Maw08

Parti Trwyn Coch

Helo Pawb a croeso i Parti Trwyn Coch! Rwy’n gyffrous iawn i gyhoeddi digwyddiad nesaf MIC a fydd yn glwb 45 munud ar Zoom. Bydd y clwb yn cael ei gynnal ar 19eg o Fawrth 2021 (diwrnod Trwyn Coch) a bydd yn cynnwys gemau, gweithgareddau a neges fer o’r Beibl. Mae’r digwyddiad ar gyfer plant ysgol Gynradd blynyddoedd 3-6. Oherwydd bod y digwyddiad ar Zoom gofynnwn ichi gofrestru’ch plentyn i’r digwyddiad er mwyn cadw...

Read More
Parti Pancws!
Chw11

Parti Pancws!

Helo Pawb a croeso i Parti Pancws! Rwy’n gyffrous iawn i gyhoeddi digwyddiad nesaf MIC a fydd yn glwb 45 munud ar Zoom. Bydd y clwb yn cael ei gynnal ar 16eg o Chwefror 2021 (diwrnod Pancws) a bydd yn cynnwys gemau, gweithgareddau a neges fer o’r Beibl. Mae’r digwyddiad ar gyfer plant ysgol Gynradd blynyddoedd 3-6. Oherwydd bod y digwyddiad ar Zoom gofynnwn ichi gofrestru’ch plentyn i’r digwyddiad er mwyn cadw...

Read More

Parti Blwyddyn Newydd MIC

Helo Pawb a chroeso i parti blwyddyn newydd MIC! Dyma fideo bach gyda lot o gemau, hwyl, crefft a hanes o’r Beibl yn edrych ar yr blwyddyn newydd. Diolch am wylio a mwynhewch!

Read More