Mabolgampau Dan Do 2019
Gor22

Mabolgampau Dan Do 2019

Daeth tymor arall o weithgareddau ar gyfer Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin i derfyn gyda digwyddiad mwyaf poblogaidd y flwyddyn, sef y mabolgampau dan do. Daeth cannoedd ynghyd i gymryd rhan ac i gefnogi dros dair noson o gystadlu. Yr uchafbwynt oedd rowndiau terfynol y sir a gynhaliwyd yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin. Llanwyd y neuadd chwaraeon i’r ymylon wrth i blant a phobl ifanc o’r oed meithrin hyd at...

Read More
Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch 2019
Gor17

Bwrlwm Bro Caerfyrddin a’r Cylch 2019

Ar Ddydd Sul Gorffennaf 14eg cynhaliwyd Bwrlwm Bro yr Ysgolion Sul fel rhan o ddathliadau Gŵyl Y Sul Sbesial yn Yr Egin, Caerfyrddin. Braf oedd cael croesawu plant o Ysgolion Sul y cylch i’r achlysur arbennig hwn. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gyda Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, hud, ffilm a chrefft daeth y stori yn fyw ym...

Read More
Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch 2019
Meh25

Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch 2019

Ar Ddydd Sul Mehefin 23ain cynhaliwyd Bwrlwm Bro Cwm Gwendraeth a’r Cylch yn Neuadd Bethesda Tymbl a braf oed cael croesawu plant o Ysgolion Sul yr ardal a thu hwnt. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gyda Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant. Dysgwyd bod Duw yn caru...

Read More
Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch 2019
Meh10

Bwrlwm Bro Llangadog a’r Cylch 2019

Ar Ddydd Sul Mehefin 10fed cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul Llangadog a’r cylch yng Nghanolfan Cymdeithasol Llangadog a braf oedd cael croesawu plant o rai o Ysgolion Sul y cylch. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gydag Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y stori yn fyw ym mhrofiad y plant....

Read More
Bwrlwm Bro Dyffryn Aman 2019
Mai22

Bwrlwm Bro Dyffryn Aman 2019

Ar Ddydd Sul Mai 17eg cynhaliwyd Bwrlwm Bro Ysgolion Sul cylch Dyffryn Aman yn Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman. Braf oedd cael croesawu plant o Moriah, Brynaman; Gellimanwydd, Rhydaman; Ebeneser, Rhydaman; a Chapel Hendre. Roedd y thema yn seiliedig ar hanes Sacheus, y casglwr trethi anonest, wnaeth newid yn llwyr a dod yn ddyn newydd ar ôl iddo gwrdd gydag Iesu. Trwy gyfrwng cyflwyniad “PowerPoint”, ffilm, hud, gêm a chrefft daeth y...

Read More
Clwb Gwyliau’r Pasg (Penygroes)
Ebr22

Clwb Gwyliau’r Pasg (Penygroes)

Cafodd rhai o blant ardal Penygroes a’r cylch amser wrth eu bodd ar ddechrau gwyliau’r Pasg wrth iddynt fynychu Clwb Gwyliau Cristnogol yn Neuadd Goffa Penygroes o’r dydd Llun – dydd Mercher (10:30 y.b.– 12:30 y.p.). Daeth 21 o blant ynghyd dros y tri diwrnod a chawsant hwyl fawr wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, gweithgareddau, stori a chrefft. Roedd y cyfan wedi ei blethu yn ofalus o gwmpas un o storiau Iesu, sef dameg...

Read More