Chwaraeon 2018

Ar ddydd Sadwrn Ionawr 20fed yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin cynhaliwyd cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gaerfyrddin. Mae’r digwyddiad hwn o hyd yn bwysig yng nghalendr yr Ysgolion Sul ac eleni cafwyd yr ymateb gorau ers sefydlu M.I.C. gyda 30 o dimoedd yn cofrestru! Bu’n ddiwrnod llawn o gystadlu brwd a daeth tyrfa dda i gefnogi’r plant a’r bobl ifanc. Cafwyd diwrnod penigamp – ffordd ddelfrydol i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol.

Dyma’r timoedd a fu’n fuddugol ar y dydd:

Pêl Droed Cynradd

1af: Capel Newydd Llanddarog / Providence, Llangadog

2ail: Carmel, Pontlliw

 Pêl Rwyd Cynradd:

1af: Capel Newydd Llanddarog

2ail: Clwb JAM Penygroes / Capel Blaenycoed

Pêl Droed Uwchradd:

1af: Bethlehem Pwll Trap / Tabernacl, Hendygwyn

2ail: Siloam, Pontargothi

Pêl Rwyd Uwchradd:

1af: Priordy, Caerfyrddin

2ail: Hope Siloh, Pontarddulais

Llongyfarchiadau mawr i’r timoedd uchod ac i bawb wnaeth gymryd rhan a chyfrannu tuag at ddiwrnod llwyddiannus iawn i Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol y sir.

Diolch i’r Parchg. Beti Wyn James am y lluniau isod. Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On