Chwarareon 2020

Chwaraeon 2020

 

Diwrnod pwysig yng nghalendr Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol sir Gâr yw’r cystadlaethau pêl droed a phêl rwyd. Cynhaliwyd y cystadlaethau eleni yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn 18fed o Ionawr. Cymerodd 19 o dimau bywiog a brwdfrydig ran yn y gystadleuaeth. Ffordd ddelfrydol felly i ddechrau blwyddyn newydd o weithgareddau cyffrous ar gyfer yr Ysgolion Sul a’r clybiau Cristnogol yn y Sir.

Dyma’r timoedd a fu’n fuddugol ar y dydd:

 

Pêl Droed Cynradd

1af: Capel Newydd Llanddarog

2ail: Siloam, Pontargothi

 Pêl Rwyd Cynradd:

1af: Capel Newydd Llanddarog

2ail: Capel Blaenycoed; Capel Bryn Iwan; Priordy Caerfyrddin

Pêl Droed Uwchradd:

1af: Priordy Caerfyrddin

2ail: Providence Llangadog

Pêl Rwyd Uwchradd:

1af: Capel Seion, Drefach

2ail: Priordy Caerfyrddin; Capel Bancyfelin

 

Llongyfarchiadau i’r timoedd uchod ac i bawb wnaeth gymryd rhan gan gyfrannu at ddiwrnod arbennig iawn ym mhrofiad plant ac ieuenctid Ysgolion Sul a chlybiau Cristnogol ein sir.

Diolch yn fawr i Gaynor, Heulwen a Sioned am ddyfarnu’r bêl rwyd ac i Rhys a Corey am ddyfarnu’r bêl droed. Diolch hefyd i’r Parchg. Beti Wyn James am dynnu’r lluniau a helpu rhedeg y twrnament ar y diwrnod.

 

 Cliciwch ar lun er mwyn chwyddo ei faint.

Capel Newydd Llanddarog (1af Pêl Rwyd Cynradd)

Capeli Blaenycoed, Bryn Iwan a Priordy (2ail Pêl Rwyd Cynradd)

Capel Drefach (1af Pêl Rwyd Uwchradd)

Priordy (2ail Pêl Rwyd Uwchradd)

 

 

 

 

 

 

 

Capel Newydd Llanddarog (1af Pêl-Droed Cynradd)

Siloam (2ail Pêl-Droed Cynradd)

Capel Priordy a Bancyfelin (1af Pêl-Droed Uwchradd)

Providence, Llangadog (2ail Pêl-Droed Uwchradd)

 

 

 

 

 

 

Criw Pêl Rwyd Cynradd

Cana a Priordy – Pêl-Droed Cynradd

Capel Blaenycoed – Pêl-Droed Cynradd

Capel Newydd Llanddarog – Pêl-Droed Cynradd

Capel Llangadog – Pêl-Droed Cynradd

Capel Newydd Llanddarog – Pêl Rwyd Cynradd

Capel Priordy a Bancyfelin – Pêl-Droed Uwchradd

Capel Seion Drefach – Pêl Rwyd Uwchradd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capeli Blaenycoed a Carmel – Pêl Rwyd Uwchradd

Capeli Blaenycoed, Bryn Iwan a Priordy – Pêl Rwyd Cynradd

Carmel, Pontlliw A – Pêl-Droed Cynradd

Carmel, Pontlliw B – Pêl-Droed Cynradd

 

 

 

 

 

 

Carmel, Pontlliw – Pêl-Droed Uwchradd

Carmel, Pontlliw – Pêl Rwyd Cynradd

Hope Siloh – Pêl Rwyd Uwchradd

Priordy, Caerfyrddin – Pêl-Droed Cynradd

Providence, Llangadog – Pêl-Droed Uwchradd

Siloam, Pontagothi – Pêl-Droed Cynradd

Siloam a Clwb Dyffryn Tywi – Pêl-Droed Uwchradd

 

Author: admin

Share This Post On