Clwb Gwyliau Caerfyrddin

Cafodd rhai o blant ardal Caerfyrddin amser wrth eu bodd yn ystod hanner tymor Chwefror wrth iddynt fynychu clwb gwyliau Cristnogol a drefnwyd gan Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad â M.I.C. yn festri Capel Tabernacl, Caerfyrddin. Bu’r Clwb yn cwrdd o 10:30 – 12:30 o’r dydd Llun tan y dydd Mercher pan ddaeth 23 o blant ynghyd. Cawsant hwyl fawr wrth gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, gweithgareddau a chrefft, a’r cyfan wedi ei blethu yn ofalus o gwmpas thema Feiblaidd.

Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On