Clwb Gwyliau Rhydaman

Yn ystod gwyliau’r Pasg cynhaliwyd Clwb Gwyliau Cristnogol i blant blynyddoedd 2 – 6 dros gyfnod o dri diwrnod yn Neuadd Gellimanwydd Rhydaman. Daeth cynrychiolaeth o 5 o ysgolion yr ardal ynghyd, sef Ysgol Gymraeg Rhydaman; Ysgol Bro Banw; Ysgol Parcyrhun; Ysgol Saron ac Ysgol Brynaman.

Cafodd y plant amser wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, cystadlaethau a chrefft. Yn ganolbwynt i’r cyfan oedd y neges Feiblaidd a thrwy gyfrwng cyflwyniadau bywiog a chyfoes daeth y newyddion da am Iesu Grist yn fyw i’r plant.

Trefnwyd y Clwb Gwyliau gyda chefnogaeth Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad â M.I.C.

Cliciwch ar lun er mwyn chwyddo ei faint ac yna sgroliwch o un llun i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On