Clwb Gwyliau’r Pasg (Llanarthne)

Yn ystod gwyliau’r Pasg cynhaliwyd Clwb Gwyliau Cristnogol dros gyfnod o dri diwrnod yn Neuadd Llanarthne gyda 23 o blant yn mynychu. Roeddent yn ddisgyblion o ysgolion Nantgaredig; Cwrt Henri a Llanddarog.

Cafodd y plant amser wrth eu bodd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gemau, cystadlaethau a chrefft. Yn ganolbwynt i’r cyfan oedd y neges Feiblaidd a thrwy gyfrwng cyflwyniadau bywiog a chyfoes daeth y newyddion da am Iesu Grist yn fyw i’r plant.

Trefnwyd y Clwb Gwyliau gan Henaduriaeth Myrddin ac mewn cydweithrediad â M.I.C.

Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

 

Author: nigel

Share This Post On