Ffurflen Gofrestru CLWB GWYLIAU / HOLIDAY CLUB Registration Form

Annwyl Pawb,

Diolch am ddangos diddordeb yn y clwb gwyliau cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn Neuadd Goffa Pontargothi ar Ebrill 6 – 8 ar gyfer plant blynyddoedd 3 – 6. Yn anffodus mae’r clwb gwyliau wedi cael ei ganslo oherwydd y sefyllfa Coronafirws sydd yn datblygu’n ddyddiol. Er fod hyn yn siomedig iawn i ni gyd, teimlwn mae dyma’r penderfyniad gorau er lles pawb.

Yr eiddoch yn gywir,

 

Jack Newbould 07930588789                                                                                                                                 

Swyddog Plant/Ieuenctid Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C.)

www.micsirgar.org

 

Dear all,

Thank you for your interest in the Welsh medium holiday club at Pontargothi Memorial Hall on April 6 – 8  for pupils in years 3 – 6. We’re sorry to share that the holiday club has been cancelled due to the ever-changing Coronavirus situation. Whilst this is disappointing for us all, we feel it’s the right decision in our present circumstances.

Yours sincerely,

Jack Newbould 07930588789

Children & Youth worker (M.I.C.) Carmarthenshire

 www.micsirgar.org