Digwyddiadau

JOIO GYDA IESU A TAITH STORI’R MIS

Yn anffodus ar hyn o bryd ni allwn redeg unrhyw glybiau a digwyddiadau o flaen pobl oherwydd y Rheoliadau Covid-19 cyfredol. Mae’n ddrwg iawn gennym am hyn.

OND, byddwn yn cynnal digwyddiadau newydd trwy fideo neu ar-lein dros y misoedd nesaf!

Ar Dachwedd 15fed a Rhagfyr 6ed 2020 byddwn yn postio 2 fideo arbennig ar hanes anhygoel nadolig! Bydd y fideos hyn yn hwyl o hwyl a gemau, crefftau a heriau, a byddwn hefyd yn edrych i mewn i beth yw gwir ystyr y Nadolig. Bydd y fideos yn cael eu postio ar wefan MIC yn ogystal â thudalen facebook MIC a sianel

 Youtube erbyn 10am ar y ddau ddiwrnod.

Hwre! Mae’r ddau fideo yn barod isod i chi eu wylio. Mwynhewch!

Ar 29ain Tachwedd bydd cyfle i bawb ymuno â MIC mewn gwasanaeth teulu tua awr lle byddwn yn edrych ar ddyfodiad a thema goleuni. Bydd y gwasanaeth hwn hefyd yn cynnwys heriau a chrefftau, ynghyd ag ychydig o ganeuon, darlleniadau o’r Beibl, neges a gweddi. Bydd y gwasanaeth hwn yn cael ei gynnal ar chwyddo a bydd dolen yn cael ei phostio yma yn agosach at yr amser. Felly mae croeso i chi ymuno â ni i ddathlu ac addoli gyda’n gilydd!