Taith Stori’r Mis 2018

Mae tymor yr Hydref yn adeg pan rwyf ar gael i ymweld ag eglwysi ac i arwain oedfaon teuluol. Mae bob amser yn fraint i gael cwrdd gyda phlant ac ieuenctid yn eu cynefin ac i rannu ganddynt mewn ffordd hwyl y newyddion da am Iesu Grist.

Eleni buom yn edrych ar hanes y groes o safbwynt y ddau droseddwr a ddienyddiwyd ar yr un adeg â Iesu. Trwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau gweledol a gyda chymorth plant o’r gynulleidfa y nod oedd cyflwyno neges yr efengyl mewn ffordd syml a chofiadwy.

Cliciwch ar y lluniau er mwyn chwyddo eu maint ac yna sgroliwch o un i’r llall.

Author: nigel

Share This Post On