Ymaelodi â M.I.C.

Mae gwahoddiad agored i gapel / eglwys o unrhyw enwad o fewn sir Gaerfyrddin i berthyn i’r Fenter. Gellir cofrestru naill ai fel aelod llawn neu aelod cyswllt. Mae aelodaeth lawn ar gyfer eglwysi ble mae yna blant / ieuenctid ac maent yn derbyn gohebiaeth gyson am bob gweithgaredd a drefnir. Mae aelodaeth gyswllt ar gyfer eglwysi ble nad oes yna waith plant / ieuenctid ar hyn o bryd ac maent yn derbyn Llythyr Newyddion a Gweddi tair gwaith y flwyddyn.

Gwelir isod restr o’r eglwysi hynny sy’n aelodau o M.I.C. ac hefyd map yn dangos ym mha drefi a phentrefi mae’r eglwysi:


View MIC Sir Gâr in a larger map

Glas – Aelodau Llawn
Coch – Aelodau Cyswllt
Melyn – Clybiau Cydenwadol

Aelodau Llawn
Tabernacl, Caerfyrddin
Bethesda, Tymbl
Hope – Siloh, Pontarddulais
Bethesda, Llangennech
Penuel, Caerfyrddin
Y Priordy, Caerfyrddin
Penrhiwgoch, Maesybont
Capel Newydd, Llandeilo
Amor, Llanfynydd
Cana, Bancyfelin
Capel Gibeon
Bedyddwyr cylch Llandeilo
Calfaria, Penygroes
Carmel, Pontlliw
Tabernacl, Llwynhendy
Moriah, Brynaman
Capel Newydd, Betws
Caersalem, Pontyberem
Capel Bancyfelin
Ty Hen, Meidrim
Capel Newydd, Llanddarog
Capel Hendre
Capel y Graig, Trelech
Gellimanwydd, Rhydaman
Capel Hermon
Libanus, Y Pwll
Providence, Llangadog
Heol Awst, Caerfyrddin
Tabernacl, Hendygwyn ar Daf
Bethlehem, Pwll Trap
Ffynnonbedr, Meidrim
Capel Peniel
Siloam, Pontargothi
Y Sul Annibynol, Llanymddyfri
Bethania, Tymbl
Capel Seion, Drefach
Elim, Ffynnonddrain
Bryn Iwan
Penygraig, Idole
Capel Blaenycoed
Bancycapel
Capel Hendre
Soar Pontyberem
Soar Pontardawe
Seion, Llanelli
Aelodau Cyswllt
Gwynfryn, Rhydaman
Capel Penygroes
Smyrna Llangain
Seilo, Llangeler
Y Babell, Pensarn
Bethesda, Tycroes
Bethel, Tymbl
Mynydd Sion, Penygroes
Capel Cwm Miles
Peniel, Foelgastell
Ffynnonhenri, Llanpumsaint
Caersalem, Llanpumsaint
Siloam, Cydweli
Salem, Glanyfferi
Nasareth, Hendygwyn
Capel Henllan
Tabernacl, Ffairfach
Rhydyceisiaid, Llangynin
Horeb, Felingwm
Tabernacl, Cefneithin
Bethany, Rhydaman
Capel Heol Dŵr, Caerfyrddin
Bethel, Cynwyl Elfed
Esgairnant, Talyllychau
Capel Y Drindod, Cross Hands
Capel Y Graig, Cwmbach
Bryn Seion, Llangennech
Clybiau Plant Cydenwadol
Clwb GIG Caerfyrddin
Clwb Fi a Fe, Llanarthne
Clwb JAM Penygroes
Clwn JAM Rhydaman
Clwb Hwyl Y Llan, Llangennech
Clwb MAM Brynaman

Os hoffech gofrestru eich capel / eglwys i fod yn aelod o M.I.C. cysylltwch â Nigel Davies am wybodaeth. Rhif ffôn: (01994)230049. E-bost: mic@uwclub.net